BLOG | 1 Temmuz Avrupa Vergi Kuralları Değişikliği

1 Temmuz Avrupa Vergi Kuralları DeğişikliğiYayınlanma Tarihi: 14-06-2021
606

Neler Değişti?

·        Çevrimiçi pazar yerlerindeki satıcılar için tüm sınır ötesi mal ve hizmet arzında tek bir Avrupa ülkesinden aldıkları KDV (VAT) beyanı ve ödemesi geçerli olacaktır.

·        AB içindeki malların mesafeli satışlarındaki mevcut sırınlar kaldırılacak ve 10.000 Euro’luk yeni bir sınır getirilecektir.

·        10.000 Euro'nun altında kalan B2C (doğrudan tüketiciye mal ve hizmet satan) satıcılarının, malların gönderildiği AB ülkesinin KDV kurallarını uygulaması gerekecektir.Satışlarınız bu sınırın üzerindeyse, alıcılarınızın bulunduğu üye devlette KDV'den sorumlu olacaksınız.Bununla birlikte, diğer üye devletlerde ödenmesi gereken KDV'yi beyan edip ödeyebileceğiniz Tek Durak Noktası'na (OSS) kolayca kaydolabileceksiniz.

·        22 Euro'ya kadar olan küçük gönderilerin ithalatında KDV muafiyeti kaldırılacak. Bu ise, AB'de ithal edilen tüm malların artık KDV'ye tabi olacağı anlamına gelmektedir.

·        Üçüncü bölgelerden veya üçüncü ülkelerden ithal edilen düşük fiyatlı malların mesafeli satışı ve KDV beyannamesini ve ödemesini basitleştirmek içinTek Durak Noktasından İthalat (IOSS) adında, yeni bir özel program oluşturulacak.

·        Son olarak, IOSS'un(Tek Durak Noktasından İthalat) kullanılmaması durumunda, ithal malların 150 EURO'yu aşmayan mesafeli satışları için KDV beyannamesi ve ödemesini kolaylaştırmave basitleştirme önlemleri getirilecektir.(özel düzenlemeler).IOSS'a kaydolursanız, müşterilerinizin ödedikleri fiyat, hiçbir gizli masraf veya ücret olmaksızın KDV dahil nihai fiyatı temsil eder.

·        IOSS'a kaydolmazsanız, KDV, AB'de mal ithalatı yapmakta olan müşteriniz tarafından ödenecektir. Posta operatörleri veya kuryeler, bu KDV'yi tahsil etmek ve malların ithalatı üzerine gerekli formaliteleri tamamlamak için müşteriden ek bir gümrükleme ücreti talep edebilir.

·        Hem OSS hem de IOSS kayıtları 1 Nisan 2021 tarihi ile açılacak ve 1 Temmuz 2021 tarihinde kullanıma girecektir.

Kimler ve Neler Değişikliklerden Etkilenecek?

·        Tedarikçiler tarafından gerçekleştirilen AB içindeki malların mesafeli satışları

·        Yurt içindeki tedarikçiler tarafından yapılan mal satışı

·        AB içinden veya  ABdışından, AB'deki tüketicilere hizmet sağlayan satıcılar

Neden Tek Durak Noktası (OSS) ?

Tek Durak Noktası (OSS), AB genelinde çevrimiçi satıcılar ve elektronik ara yüzler için KDV yükümlülüklerinin% 95'ine kadarını basitleştiren ve aşağıdakileri yapmalarına olanak tanıyan elektronik bir portaldır.

·        Tüm AB içi mesafeli mal satışları ve işletmelerden tüketiciye hizmet tedarikleri için tek bir Üye Devlette elektronik olarak KDV kaydı yapabilirsiniz.

·        Tüm mal ve hizmet tedarikleri için ödenmesi gereken KDV'yi üç aylık tek bir elektronik iadeyle beyan edip ödemesini tek bir elektronik ödemeyle yapabilirsiniz;

·        Satışlarınız sınır ötesi olsa bile, kendi Üye Devletlerinizin vergi idaresi ile ve kendi dilinizi kullanarak çalışabilirsiniz.

Kimler Tek Durak Noktası’nı (OSS) kullanabilir?

·        AB'de yerleşik (varsayılan tedarikçi olmayan) vergiye tabi kişiler

·        AB’de yerleşik olarak bulunmayan vergiye tabi kişiler

·        Daha kullanışlı bir elektronik arayüz tercih edenAB ve AB dışındaki tedarikçi olarak kabul edilen kişiler

Tek Durak Noktası’na(OSS) nasıl Kayıt Olunur?

Her AB Üye Devleti, işletmelerin 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren kayıt olabileceği ve 1 Temmuz 2021 tarihinde veya sonrasında yapılan işlemler için kullanabileceği çevrimiçi bir OSS portalına sahip olacaktır. Yapmış olduğunuz bu tek kayıt, diğer AB Üye Ülkelerindeki tüketicilere yapılan tüm satışlar için geçerli olacaktır.

Eğer OSS kullanıyorsanız Ne yapmalısınız?

·        Malların gönderildiği veya hizmetlerin sunulduğu Üye Devletin KDV oranını uygulamalı,

·        AB içi mesafeli mal satışlarında veya hizmet tedariklerinde alıcıdan KDV tahsil etmeli,

·        OSS'ye kayıtlı olduğunuz Üye Devletin OSS portalı aracılığıyla üç aylık elektronik KDV iadesi sunmalı,

·        OSS'ye kayıtlı olduğunuz Üye Devlete KDV iadesinde beyan edilen KDV'yi üç ayda bir ödemeli,

·        10 yıl boyunca tüm OSS satışlarının kayıtlarını tutmalısınız.

Tek Durak Noktasından İthalat IOSS'un avantajları nelerdir?

IOSS, ithal malları AB'deki alıcılara mesafeli olarak satan satıcılar için KDV'nin tahsil ve beyan edilmesini bununla birlikte ödenmesini kolaylaştırır. Ek olarak IOSS sadece satın alma anında ücretlendirildiğinden dolayı alıcı için süreci kolaylaştırır, mal ve hizmetin teslimi sonrasında herhangi bir sürpriz ücretle karşılaştırmaz.Eğer ki satıcı IOSS'ta kayıtlı değilse, alıcı KDV'yi ve genellikle nakliyeci tarafından alınan bir gümrükleme ücretini ödemek zorundadır.

Eğer IOSS kullanıyorsanız Ne Yapmalısınız?

·        AB sınırında malları beyan eden kişiye IOSS KDV kimlik numarası dahil olmak üzere AB'de gümrük işlemleri için gerekli bilgileri sağlamalı,

·        AB'de alıcı tarafından en geç sipariş süreci tamamlandığında ödenecek olan KDV tutarını göstermeli,

·        Nihai varış yeri bir AB Üye Devletindeolan tüm malların tedariğinde alıcıdan KDV’nin tahsil edilmesini sağlamalı,

·        Uygun malların 150 Eurosınırını geçmeyen sevkiyatlarda sevk edildiğinden emin olmalı,

·        Alıcı tarafından Europara birimi üzerinden ödenen fiyatı fatura üzerinde göstermeli,

·        IOSS için belirlendiğiniz Üye Devletin IOSS portalı aracılığıyla elektronik aylık KDV iadesi sunmalı,

·        KDV iadesinde beyan edilen KDV'yi IOSS için belirlediğiniz Üye Ülkeye aylık olarak ödemeli,

·        10 yıl boyunca tüm uygun IOSS satışlarının kayıtlarını tutmalısınız.

Kaynak: EuropeanCommission ( https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en#heading_3 )

Bol Satışlar,

Fehmi Darbay

EMYD