BLOG | E-İhracat nedir? ETGB Mikro İhracat Nedir? Neden E-İhracat?

E-İhracat nedir? ETGB Mikro İhracat Nedir? Neden E-İhracat?


Ece GÜR EĞRİDERE

Yayınlanma Tarihi: 24-12-2020
685
E-İhracat nedir? ETGB Mikro İhracat Nedir? Neden E-İhracat?
    Dijital ortamın satıcılara sunduğu sınırsız fırsatlar arasından e-ihracat sınır ötesi eticaret kuşkusuz en iyi fırsatlardan biri. Hedef kitlenizi ve pazarı iyi belirleyip, doğru ürünleri seçtiğinizde dünyanın başka bir ülkesinde yaşayan bireysel bir çok müşteri edinmeniz, ürünlerinizi dünyanın dört bir tarafına kolayca göndermeniz günümüzde çok kolay. E-ihracat ülkemizde e-ticaret süreçlerinin ve teknolojinin gelişimi, kargo maliyetlerinin azaltılmasına ve kargo süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar, e-ihracat alanındaki satıcı ve müşteriyi koruyan yasalar ile oldukça önemli ve göz önünde bir alan haline gelmiştir. Peki e-ihracat nedir? E-ihracat nasıl yapılır? Avantajları nelerdir?

E-İhracat nedir?
Delivered Duty Paid (DDP) gümrük vergileri ödenmiş teslimat ve Delivered Duty Unpaid (DDU) gümrük vergilerinin karşı tarafa yani müşteriye fatura edilen teslimat olmak üzere E-ihracatta temel olarak iki taşıma seçeneği mevcuttur.

ETGB ve Mikro İhracat Nedir?
Mikro İhracat brüt ağırlığı 300 KG geçmeyecek ve değeri 15,000 EUR tutarına kadar olan siparişler için ek bir ihracat işlemi olmaksızın ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) düzenlenerek yurt dışına çıkışı gerçekleşen ihracatlara verilen isimdir. Mikro ihracatta düzenlenen bir gümrük beyannamesi yoktur. Bu beyanname yerine geçen ETGB lisansı olan lojistik firmaları tarafından elektronik ortamda düzenlenen ETGB belgesi vardır. Bu nedenle mevcut ihracat işlemlerine göre oldukça kolaydır. Yapmanız gereken tek şey KDV’siz bir fatura kesmek ve ETGB lisansı olan lojistik firmaları ile çalışmaktır. Gümrük ve gönderi çıkış süreçlerindeki bütün işlemler ilgili lojistik firması tarafından yürütülür. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı, Gümrük Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanır ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sistemine aktarılır. Lojistik firmanızdan temin edeceğiniz ETGB belge numarasını muhasebeciniz ile paylaştığınız taktirde KDV muafiyetinden faydalanabilir, Türkiye’de ödediğiniz KDV’yi borcunuza mahsup edebilirsiniz.

7 Ekim 2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’nin 126. Maddesinde Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe alınmıştır.

MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir.

29/06/2019–30816 Resmi Gazete’de ise ‘’(Değişik: 29.06.2019–30816 R.G.)Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.’’ şeklinde değişiklik yapılmıştır.

E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ise (2018–2020) kabul görmüştür ve 6 Şubat 2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Neden E-İhracat?
• Klasik ihracatta olduğu gibi gümrük müşavirine ihtiyaç yoktur. Gümrük beyannamesi yerine Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) düzenlenir.

• Bireysel müşterinize direk satış yaptığınız için, müşterinizin ülkesindeki B2C gümrükleme vergi muafiyetlerinden de faydalanabilirsiniz.Ülkeler arası yapılan gümrük ve ihracat anlaşmaları sonucunda bireysel müşteriler belirli koşullar dahilinde gümrük vergisi ve yurt dışı KDV’den muaf tutulmaktadır. Bu gümrük muafiyeti tutarları ülkelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Rusya için 1.000 EUR, Amerika Birleşik Devletleri için 800 USD, Azerbaycan için 500 EUR ve Avrupa Birliği ülkeleri için 22 EUR, Körfez İşbirliği Ülkeleri 270 USD’dır.

• Yatırım maliyetleri normal ihracata göre oldukça düşüktür.

• Gümrükleme ve Konsolidasyon imkanları klasik ihracatta oldukça sınırlı iken e-ihracatta çok daha geniştir.

• E-İhracat klasik ihracat modeline göre gümrükleme masrafları ve gümrükleme hızını olarak oldukça avantajlıdır.

• Ülkelerin ikili ticaret ve gümrük anlaşmaları e-ihracat süreçlerinde de geçerlidir.

• Finansal yönden devletin çeşitli teşvik ve muafiyet gibi desteklerinden e-ihracat süreçleri için de yararlanılabilir.

• Satıcı ülkede ekonomik dalgalanmaların gerçekleştiği dönemde bu değişimlerden en az düzeyde etkilenir; döviz kazanmak bu tür dalgalanmaları satıcı açısından faydaya dönüştürebilir. Döviz kurundaki değişim ve dalgalanmalar, satıcının gelirleri attırabilir.

• Bireysel müşteriler adına KDV’siz faturalar kesilmesi sebebiyle KDV muafiyetinden faydalanabilir, Türkiye’de ödediğiniz KDV’yi borcunuza mahsup edebilirsiniz.

• İhracat operasyon hazırlığı klasik ihracata göre çok daha kolaydır. Türkiye’den her hangi bir il veya ilçeye gönderim yapıyormuşçasına gönderim yapmanız mümkündür.

• Operasyon maliyetleri (satış öncesi ve sonrası) klasik ihracata göre çok daha ekonomiktir.

• Marka Tescil Sertifikaları, Belge Tercümeleri ve Apostil Şehri, Hijyen ve Laboratuvar Analiz Sertifikaları,satıcı ve alıcı şirketin karnesi gibi ihracat süreçlerinde gereken ek dökümanlara gerek yoktur.

• İhracat süreçlerinde sık kullanılan banka teminatlarına gerek yoktur. Ödeme almak için ödeme kuruluşlarıyla anlaşmak yeterlidir.

• Çok sayıda ve yüksek adetli ürün gönderilmediği için gönderdiğimiz ürün maliyeti kadar risk oranımız vardır. Risk e-ihracatta minimum düzeydedir. Oysa ki klasik ihracatta konteynırlarca ürün yüksek riski de beraberinde getirir.

• Digital reklam pazarlama sistemleri ile uzaktan hedef pazarlarınıza ulaşabilir ürünlerinizin pazarlama faliyetlerinizi kolayca yürütebilirsiniz.