BLOG | İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİYayınlanma Tarihi: 31-07-2021
258

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
UR-GE DESTEĞİ

MEVZUAT : 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

AMAÇ : Şirketlerin Uluslararası Rekabet Güçlerinin Geliştirilmesi

 

KAPSAM :

·        Şirketler

·        İşbirliği KuruluşlarıPAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

MEVZUAT :2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

 

AMAÇ : Şirketlerin, pazara girişte karşılaştıkları teknik engelleri aşmalarını sağlayan uluslararası nitelikteki belge ve sertifika alımına yönelik harcamalarının desteklenmesi

 

KAPSAM :

·        Şirketler

 

Hedef Grup :Sınai / Ticari şirketler

Desteklenen Faaliyetler :

        Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak  çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile test/analiz raporu alma giderleri

        Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri

Destek Miktarı : 250.000 USD (Yıllık)

CE İşareti

HACCP sertifikası

GLOBAL GAP Belgesi

OrganikÜrünsertifikaları

OEKOTEX sertifikası

TarımÜrünlerineİlişkinAnalizBelgeleri

                                        Destek Oranı : %50


PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

MEVZUAT :2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

 

AMAÇ : Şirketlerimizin ve işbirliği kuruluşlarımızın Pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerinin desteklenmesi

 

KAPSAM :

·       Şirketler

·       İşbirliği Kuruluşları 


DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ

MEVZUAT :2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

 

AMAÇ : Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin karşılanması

 

KAPSAM :

·       Şirketler

·       İşbirliği Kuruluşları

E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK DESTEĞİ

  • Destek Kapsamındaki Giderler
  • Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler
  • Destek Miktarı : e-ticaret sitesi başına 8.000 TL
  • Destek Oranı : %60
  • *31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanacaktır.

SANAL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ

·       Hedef Grup : İşbirliği Kuruluşları

·       Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları

·       Destek Oranı : %50

 

SANAL FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

·       Hedef Grup : İşbirliği Kuruluşları

·       Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları

·       Destek Oranı : %50

SANAL FUAR ORGANİZASYONU DESTEĞİ

·       Hedef Grup : İşbirliği Kuruluşları